Årlig tilstandskontroll

Ønsker du informasjon eller et tilbud på årlig tilstandskontroll?
Ta kontakt med vår samarbeidspartner Vestland Varme AS på bjorn@vestlandvarme.no eller direkte på telefon 57 82 99 90.

Gassanlegget er ihht norsk lovverk underlagt krav om kontroll og vedlikehold.
Eier/bruker har plikter om at tilstrekkelig vedlikehold og kontroller gjennomføres.

Krav til kontroller utført av servicepersonell

Det er ihht DSB sin Temaveiledning om bruk av farlig stoff, krav til jevnlig service/kontroll av de forskjellige komponenter i gassanlegget;

Krav til kontroll
Egenkontroll gassanlegg

Våre inspektører utfører kontroller over hele landet og er gjennom våre samarbeidspartnere lokalisert i flere plasser i Norge.

Om du mangler egenkontroll gassanlegg, ta kontakt med oss på bjorn@vestlandvarme.no eller direkte på telefon 57 82 99 90.

Last ned eller se PDF: