Miljøgass

Gas Tech’s hoffleverandør av propangass Flogas, har en visjon om å levere miljøvennlig gass uten klimapåvirkning. Det er i mange år jobbet aktivt med å ta frem fornybare produkter for å redusere klimapåvirkningen fra forbrenningsprosessen. På bakgrunn av dette tilbyr nå Gas Tech klimakompansert propan levert fra hoffleverandør Flogas. Det er også et registrert varemerke for et produkt som kombinerer fossil propan og godkjente klimakvoter for å nøytralisere Co2-utslippet fra produktet i hele verdikjeden.

Med miljøgass er du sikret konkurransedyktige energikostnader, effektiv og driftsikker produksjon samt at effekten av hver investerte miljøkrone blir høyest mulig. Bestiller du Miljøgass vil det kjøpes klimakvoter tilsvarende det beregnede Co2-utslippet for hele verdikjeden fra utvinningen av produktet til forbrenning hos kunden basert på en livsløpsanalyse for propan. I praksis betyr det at Gas Tech’s hoffleverandør Flogas kjøper 3,3 utslippskvoter for hvert tonn med miljøgass din bedrift får levert.

Propan medfører ikke nullutslipp, men bytter man ut fyringsolje med propan bidrar man umiddelbart til redusert CO2-utslipp og til ein kraftig forbedring av lokal luftforurensning. Velger man i tillegg å klimakompensere med miljøgass er man sikret et av de reneste brenselene i verden samtidig som man bidrar til reduksjon av globale CO2-utslipp.

Ta kontakt for mer info om Miljøgass.

Propan – sikkerhet og datablad

Fakta

Fordelene ved bruk av propangass er den lave graden av lokal luftforurensing. Avgassene fra forbrenning av propangass er fri for partikler, støv og svovelutslipp. Følgende utslippsreduksjoner oppnås ved bruk av propangass:

CO2 13-50%
NOx 30-60%
SO2 100%
Partikler 100%