Propangass

Vi ser at gass definitivt har fått sin renessanse som energikilde i Norge. Lavere pris, komfort, sikker drift og sist men ikke minst gassens egenskaper som en miljøvennlig energikilde er momenter som vil gi den økt betydning i tiden framover. For å imøtekomme både forbukernes etter hvert mer og mer kresne behov for energi- og økonomieffektivisering og ikke minst våre myndigheters krav til renere luft og mindre utslipp av blant annet CO2, kan vi i Gas Tech presentere en lang rekke produkter som tilfredstiller dagens strenge krav til såvel økonomi som driftsikkerhet og miljø.

Propan fremstilles både gjennom å skille den ut av rikgass i produksjon av naturgass, og i destillajon av råolje. Propan er også kjent som LPG (Liquified Petroleum Gas), som er en internasjonal samlebetegnelse for hydrokarbonene propan og butan i væskeform.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss!

Propan – sikkerhet og datablad

Fakta

Fordelene ved bruk av propangass er den lave graden av lokal luftforurensing. Avgassene fra forbrenning av propangass er fri for partikler, støv og svovelutslipp. Følgende utslippsreduksjoner oppnås ved bruk av propangass:

CO2 13-50%
NOx 30-60%
SO2 100%
Partikler 100%