Elektrisk peis

Ei flammebilde som gir peiskos med og uten varme.

Boliggass

Vi installerer stadig flere gassanlegg for peiskos og hygge.

Industrigass

Vi installerer stadig flere gassinstallasjoner for industriell bruk i produksjon, varmeanlegg og storkjøkken.

Gassleveranse

Vår tankbil leverer gass til bolig- og industriinstallasjoner i Sogn og Fjordane og nabofylkene.

Årlig Tilstandskontroll

Vi utfører årlig tilstandskontroll på alle gassanlegg.

Arbeid vi har utført

Les meir om våre referanseprosjekt ved å trykke på markørane på kartet