Betalingsterminal

PaySys-terminalen er utviklet for å styre alle typer drivstoffpumper. Terminalen anvendes typisk ved større eller mindre anlegg, eller når det er ønskelig å bruke BankAxept, Visakort og Mastercard.

Paysys-terminalen kan benyttes til de fleste drivstoffpumper for bensin, diesel, LPG, Biogass, ADBLUE, etc. Det kan tilkobles flere og forskjellige pumper og typer drivstoff til samme terminalen.

Paysys-terminalen kan ut over alminnelige betalingskort også administrere et valgfritt antall lokalkortbrukere. Med bruk av lokalkort som er vanlig der man har faste kunder som ønsker faktura og rabattløsninger benyttes Webfuel server. Her kan terminaleier styre alle kort med navn og kode, endre priser på terminaler, legge inn alarmer for overvåkning av den enkelte terminal. Full oversikt på alle transaksjoner og terminaler gjøres enkelt i webfuel.

Pay Sys Terminal dataark

PaySys-UXL