Betalingsterminal

PaySys-terminalen er utviklet for å styre alle typer drivstoffpumper. Terminalen anvendes typisk ved større eller mindre anlegg, eller når det er ønskelig å bruke BankAxept, Visakort, Chipkort eller lignende.

BankAxept-terminalen kan ut over alminnelige betalingskort også administrere et valgfritt antall lokalkortbrukere. Systemet kan etter ønske fungere sammen med et vertssystem, enten online, offline eller som enkeltenhet.

Terminalen kan generere periodeoppgjør, som kan skrives ut, for lettere å overvåke flyten i anlegget. Man kan også legg inn lokale prisendringer, sjekke lager og diverse statusinformasjon og loggfiler.

Pay Sys Terminal dataark