Vi leverer og monterer komplette energiløsninger til produksjon/prosess bedrifter, fjernvarmeanlegg, storkjøkken eller tradisjonell oppvarming av næringsbygg.

Bruk av LPG som energi har flere svært positive momenter. LPG har en renere forbrenning som gir en stabil høy virkningsgrad og betydelig mindre vedlikehold av brukerutstyr. Myndighetene sitt program med utfasing av olje gjør det også økonomisk attraktivt å konvertere fra olje til LPG.

Energiløsning består av: ytre forsyningsanlegg, indre forsyningsanlegg og gassforbrukende utstyr.

Ytre/indre forsyningsanlegg gasstank, fordamper/pumpe/regulatorrigg, rørføring fram til hvert gassforbrukende utstyr som brenner på kjel, lakkboks, strålevarme, aggregat m.m

Ta kontakt med oss for mer utfyllende informasjon om industrigass!

Fakta

Fordeler ved bruk av LPG i produksjon/prosess:

  • Oppnå betydlige utslippsreduksjoner av Co2, NOx og eliminerer partikler, støv og svovelutslipp.
  • Oppnå betydelige bespareleser av energi og mindre slitasje på utstyr, med rett dimensjonert economiser.
  • Oppnå større moduleringsområde for brenner på kjel som gir høyere virkningsgrad.
  • Oppnå optimal forbrenning og høyere virkningsgrad med regulering av O2.
  • Oppnå bedre miljø og redusert støy i fyrhus ved bruk av frekvensomformer/viftemotor på brenner.