Gas Tech AS

Gas Tech AS ble etablert i mars 2003 av Hans Kristian Ulvestad og Magne Kolstad, og er en videreutvikling av selskapene Gas Tech Norge AS og Gas Tech Ulvestad som ble etablert i år 2000. Gas Tech AS har sine spesialfelt innen installasjon av gass til bolig, industri, storhusholdning og bil.

Hovedkontoret til Gas Tech AS ligger i Sunnfjord, Vestland fylke, men har oppdrag i hele landet.

Gas Tech AS har i dag fokus på industrielle installasjoner som små og store gassanlegg samt betalingsløsninger for fyllestasjoner på LPG og BIOGASS.

Gas Tech AS har inngått avtale med Vestland Varme AS om utføring av årlig tilstandskontroll samt installasjon av boliggass. Vestland Varme AS drives av Frank Lykkebø med sine 2 teknikere som alle har jobbet i Gas Tech AS gjennom mange år.